DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8046

Title: O strunách - historie a vývoj technologie výroby strun, nejvýznamnější světoví výrobci a novinky na trhu strun určených pro smyčcové nástroje.
Author: Janda, Josef
Subtitle: About strings - histoty and technology progress, the most significant world producers and news on the market for the string instrument section.
Keywords: struny smyčcových nástrojů
Keywords: hudba
Keywords: smyčcové nástroje
Keywords: strunné nástroje
Advisor: PĚRUŠKA, Jan
Referee: UNTERMŰLLER, Karel
Date of defence: 9-Sep-2014
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8046
Academic program and line: Hudební umění/Viola
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3785
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Josef Janda - Magisterska prace.pdf13.76 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague