DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8048

Title: Fungování hudebních interpretačních kurzů se zaměřením na Mezinárodní letní klarinetové kurzy Domažlice a Mezinárodní interpretační kurzy Ostrava.
Author: Čermáková, Kateřina
Subtitle: Functioning of Music Interpretation Courses with Focus on International Summer Clarinet Workshop Domažlice and Internation Master Classes Ostrava
Keywords: interpretační kurzy
Keywords: hudba
Keywords: hudební interpretace
Keywords: klarinet
Keywords: hra na jednotlivé hudební nástroje
Keywords: Domažlice-oblast (Česko)
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 8-Jun-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8048
Academic program and line: Hudební umění/Hudební management
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3445
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace Katerina Cermakova.pdf2.77 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague