DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8060

Title: Projekt internetového rozhlasu na hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění - možnosti realizace a financování.
Author: Straková, Martina
Subtitle: Internet Radio Project at the Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague - Realization and Financing Options
Keywords: hudební instituce
Keywords: hudba a média
Keywords: internet
Keywords: organizace a řízení
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 8-Jun-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8060
Academic program and line: Hudební umění/Hudební management
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3450
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_verze_finalni.pdf683.46 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague