DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8082

Title: Baletní hudba Leopolda Koželuha
Author: Stratilová Urválková, Eva
Subtitle: Ballet music of Leopold Koželuh
Keywords: Koželuh, Leopold, 1747-1818
Keywords: baletní inscenace
Keywords: balet
Keywords: hudební analýzy
Advisor: GREMLICOVÁ, Dorota
Referee: REITTEREROVÁ, Vlasta
Date of defence: 6-Sep-2012
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8082
Academic program and line: Taneční umění/Taneční věda
Signature in the AMU library: H_P 3505
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DP_EvaStratilovaUrvalkova_vcPriloh.pdf1.77 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague