DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8093

Title: Způsob financování vybraných evropských a amerických orchestrů
Author: Moravec, Jaroslav
Subtitle: The Way of Financing the Selected European and American Orchestras
Keywords: hudba
Keywords: hudební management
Keywords: symfonické orchestry
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 8-Jun-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8093
Academic program and line: Hudební umění/Hudební management
Signature in the AMU library: H_P 3451
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace - Jaroslav Moravec (Zpusob financovani vybranych evropskych a americkych orchestru).pdf2.64 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague