DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8106

Title: Jóga pro děti v předškolním období jako doplnění pohybové a taneční výchovy
Author: Gajerová, Vítězslava
Subtitle: Yoga for children of preschool age as a complement of physical and dance education
Keywords: tanec
Keywords: jóga
Keywords: taneční pedagogika
Keywords: děti
Keywords: psychologie
Advisor: KŘENKOVÁ, Mahulena
Referee: RINOWSKI, Veronika
Date of defence: 3-Jun-2014
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8106
Academic program and line: Taneční umění/Pedagogika tance
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3758
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DIPLOMKA KOMPLET TEXT2.pdf1.39 MBAdobe PDF
2_posudek Gajerova Vitezslava.pdf140.51 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague