DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8124

Title: European saxophone ensemble
Author: Králová, Tereza
Subtitle: European Saxophone Ensemble
Keywords: hudba
Keywords: saxofon
Keywords: hudební soubory
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 4-Sep-2014
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8124
Academic program and line: Hudební umění/Hudební management
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3776
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_European Saxophone Ensemble.pdf397.92 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague