DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8143

Title: Aaron Copland a jeho Duo pro flétnu a klavír
Author: Jarkovská, Jana
Subtitle: Aaron Copland and his Duo for Flute and Piano
Keywords: Copland, Aaron, 1900-1990
Keywords: hudba
Keywords: hudební tvorba
Keywords: hudební osobnosti
Keywords: skladatelé
Keywords: život a dílo
Keywords: hudba pro jednotlivé hudební nástroje
Keywords: flétna
Keywords: hudba pro dechové nástroje
Advisor: VÁLEK, Jiří
Referee: PIVODA, Radomír
Date of defence: 5-Jun-2013
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8143
Academic program and line: Hudební umění/Flétna
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3530
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Copland-TEXT-def.pdf3.64 MBAdobe PDF
2_Jarkovska Mg Piv.pdf34.51 kBAdobe PDF
3_Jarkovs tridnVal.pdf32.73 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague