DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8145

Title: Nepočujúcí v slovenskej pantomíme
Author: Radzová, Valéria
Subtitle: Deaf in Slovakia pantomime
Keywords: pantomima
Keywords: divadlo
Keywords: Slovensko
Keywords: divadelní soubory
Advisor: CAPKO, Štefan
Referee: MIKOTOVÁ, Zoja
Date of defence: 8-Sep-2014
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8145
Academic program and line: Taneční umění/Pantomima
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3807
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska praca Valeria Radzova.pdf350.94 kBAdobe PDF
2_Posudek zaverecne pisemne prace Valeria.pdf237.75 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague