DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8188

Title: Významné školy hry na trubku a jejich přínos k řešení nátiskové problematiky
Author: Pačesová, Marie
Subtitle: Significant school method for the trumpet and their contribution to solving the problems of trumpet playing
Keywords: nátisk
Keywords: hudba
Keywords: metodika hry
Keywords: hudební školy
Keywords: hra na trubku
Keywords: trubka
Keywords: hudební pedagogika
Advisor: REJLEK, Vladimír
Referee: ROUČEK, Jaroslav
Date of defence: 4-Jun-2013
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8188
Academic program and line: Hudební umění/Trubka
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3536
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Marie Pacesova, bakalarska prace.pdf7.15 MBAdobe PDF
2_Paceso Susicky.pdf59.27 kBAdobe PDF
3_Pacesov Rouc.pdf28.19 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague