DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra skladby / Department of Composition >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8209

Title: Generování akustické hudby pomocí algoritmických postupů
Author: Dos Santos Agostinho Filho, Gilberto
Subtitle: Algorithmic Methods for Generating Acoustic Music
Keywords: hudba
Keywords: algoritmy (programování)
Keywords: hudba a matematika
Keywords: hudební teorie
Keywords: hudební analýzy
Advisor: MRKVIČKA, Luboš
Referee: RATAJ, Michal
Date of defence: 12-Jun-2014
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8209
Academic program and line: Hudební umění/Skladba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3744
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Agostino praceGustar.pdf126.21 kBAdobe PDF
2_Gilberto Agostinho - Generovani akusticke hudby pomoci algoritmickych postupu (bakalarska prace).pdf1.24 MBAdobe PDF
3_Agostino prace.pdf96.32 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague