DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra skladby / Department of Composition >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8222

Title: Radioaktivní prostředí jako možný zdroj inspirace kompoziční tvorby
Author: Cílková, Eliška
Subtitle: Vstupování nehudebních prvků do hudebních struktur
Keywords: radioaktivita
Keywords: hudba
Keywords: hudební kompozice
Keywords: hudební inspirace
Keywords: novodobé kompoziční směry
Advisor: RATAJ, Michal
Referee: TROJAN, Jan
Date of defence: 12-Jun-2014
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8222
Academic program and line: Hudební umění/Skladba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3747
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Cilkova_dipl Stastny.pdf229.52 kBAdobe PDF
2_Cilkova prace.pdf118.8 kBAdobe PDF
3_ELISKA CILKOVA DIPLOMOVA PRACE TEORETICKA.pdf23.43 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague