DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8241

Title: Tvorba inscenace a strukturovaného dramatu se středoškolským souborem pro diváky 2. stupně ZŠ
Author: Zborníková, Markéta
Subtitle: The Creation of Inscenation and Structured Drama by Secondary School Students Assigned for Second Grade of Elementary School Audience
Keywords: strukturované drama
Keywords: kreativita
Keywords: divadelní inscenace
Keywords: střední školy
Keywords: základní školy
Advisor: VOSTÁREK, Karel
Referee: MACHKOVÁ, Eva
Date of defence: 4-Jun-2014
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8241
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 2987
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Marketa Zbornikova.pdf30.52 kBAdobe PDF
2_Bakalarska prace.pdf14.36 MBAdobe PDF
3_Posudek vedouciho Zbornikova.pdf115.74 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague