DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8316

Title: Řešení krize v českém dabingu
Author: Battěk, Jan
Subtitle: Solving the crisis of Czech dubbing
Keywords: dabingové studio
Keywords: kvalita dabingu
Keywords: dabingové honoráře
Keywords: Herecká asociace
Keywords: hospodářská krize
Keywords: dabing
Keywords: krize (společnost)
Keywords: produkční a umělecké agentury
Keywords: personální agentury
Keywords: jazyková gramotnost
Keywords: jazykové dovednosti
Keywords: řečové dovednosti
Keywords: kartely
Keywords: 21. stol.
Advisor: SRSTKA, Jiří
Referee: JEŽEK, Vlastimil
Date of defence: 8-Jun-2015
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8316
Academic program and line: Dramatická umění/Produkce
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 3090
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_battek_bc.pdf29.26 MBAdobe PDF
2_posudek.pdf462.57 kBAdobe PDF
3_Battek,Bc prace,posudek VDP fin.pdf90.24 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague