DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8359

Title: Využití metod dramatické výchovy v projektu Rande je hra
Author: Soukupová, Kateřina
Subtitle: Using of drama methods in project Dating is a game
Keywords: seznamovací akce
Keywords: dramatická výchova
Keywords: divadelní metody
Keywords: andragogika
Keywords: singles
Keywords: partnerské vztahy
Keywords: partnerský výběr
Advisor: MACHKOVÁ, Eva
Referee: VALENTA, Josef
Date of defence: 2-Jun-2015
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8359
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 3129
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Posudek_K.Soukupova.pdf141.1 kBAdobe PDF
2_soukup.pdf185.33 kBAdobe PDF
3_Soukupova_Diplomova prace_2015.pdf705.86 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague