DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8395

Title: Herectví jako profese a studium
Author: Vaculíková, Šárka
Subtitle: Acting as both a profession and a study programme
Keywords: herectví
Keywords: profese
Keywords: odborné vzdělávání
Keywords: odborné praxe
Advisor: SLAVÍKOVÁ, Eva
Referee: POKORNÁ, Jaroslava
Date of defence: 22-Sep-2014
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8395
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3011
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_VACULIKOVA-herectvi_jako_profese_a_studium.pdf354.66 kBAdobe PDF
2_Pos. Pokorna-Valulik.pdf31.43 kBAdobe PDF
3_Herectvi jako profese a studium - posudek konzultanta2.pdf39.06 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague