DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8405

Title: Kultura v krizi aneb kulturní transformace?
Author: Mikhailiv, Olga
Subtitle: A Culture in Crisis or Cultural Transformation?
Keywords: kulturní politika
Keywords: zákonodárství
Keywords: občanská společnost
Keywords: národní identita
Keywords: národní mentalita
Keywords: Ukrajina
Advisor: KAŠPAR, David
Referee: SULŽENKO, Jiří
Date of defence: 11-Sep-2015
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8405
Academic program and line: Dramatická umění/Produkce
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 3117
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_MikhailivO Master's Thesis.pdf6.18 MBAdobe PDF
2_MA_OponentFORMUL_Mikhailiv.pdf85.12 kBAdobe PDF
3_MA_KonzulFORMUL_posudek_Olga Mikhailiv.pdf42.52 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague