DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra scénografie / Department of Stage Design >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8411

Title: Henrik Ibsen: Nepřítel lidu - komplexní scénografický projekt (současná interpretace realistického dramatu)
Author: Dvořák, Pavel
Subtitle: Henrik Ibsen: An Enemy of the People - Complex Scenic Design
Keywords: scénografické řešení
Keywords: realismus na divadle
Keywords: Ibsen, Henrik, 1828-1906. Nepřítel lidu
Keywords: interpretace literárního díla
Advisor: ČERNÝ, Martin
Referee: GLOGR, Karel
Date of defence: 4-Sep-2014
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8411
Academic program and line: Dramatická umění/Scénografie
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 3041
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_dvorak_Nepritel_lidu_2014.pdf8.32 MBAdobe PDF
2_Posudek vedouciho diplomove prace Pavla Dvoraka.pdf138.86 kBAdobe PDF
3_Oponentsky posudek_Pavel Dvorak.pdf118.96 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague