DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra teorie a kritiky / Department of Theory and Critism >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8421

Title: Čekání na Godota s Kočkou na kolejích (formální a tematické přesahy hry Samuela Becketta ve hře Josefa Topola)
Author: Kykalová, Kateřina
Subtitle: Waiting for Godot with Cat on the Rails (Formal and Thematic Overlaps of the Samuel Beckett's Play in the Play by Josef Topol)
Keywords: Topol, Josef, 1935-2015. Kočka na kolejí
Keywords: Beckett, Samuel, 1906-1989. En attendant
Keywords: divadelní hry
Advisor: KYSELOVÁ, Eva
Referee: MUSILOVÁ, Martina
Date of defence: 17-Jun-2015
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8421
Academic program and line: Dramatická umění/Teorie a kritika
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 3101
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace - Kykalova.pdf770.35 kBAdobe PDF
2_Kykalova_BP-posudek_EK.pdf58.12 kBAdobe PDF
3_Oponentsky posudek-Bc-Kykalova.pdf72.71 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague