DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra střihové skladby - KSS / Department of Editing >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8447

Title: Transgrese, lišácký moment filmu
Author: Kozáková, Mariana
Subtitle: Transgression, the cunning moment of film
Keywords: narace ve filmu
Keywords: filmová teorie
Keywords: sochařství
Keywords: střihová skladba
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: DAŇHEL, Jan
Referee: BROTHÁNEK, Adam
Date of defence: 16-Sep-2015
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8447
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Střihová skladba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03851
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarka_FINAL.pdf29.7 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague