DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
FAMU International >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8472

Title: "Pathos" as an ultimate inspiration in the macedonian cinema
Author: Banov, Dimitar
Subtitle: Pathos jako ultimativní inspirace v Makedonském filmu
Keywords: makedonská kinematografie
Keywords: filmová řeč
Keywords: filmová teorie
Keywords: výrazové umělecké prostředky
Keywords: filmová tvorba
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: ANGIOLILLO, Mary Carmel
Referee: Dudková, Jana
Date of defence: 5-Jun-2015
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8472
Academic program and line: Film, Television and Photography/Cinema and Digital Media
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03861
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Dimitar Banov.pdf809.65 kBAdobe PDF
2_Banov_advisers_report_thesis.pdf10.11 kBAdobe PDF
3_Banov_opponents_report_thesis.pdf65.94 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague