DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8483

Title: Out istický film
Author: Wagner, Jakub
Subtitle: Autismus in film / Out is mus in documentary film
Advisor: VACHEK, Karel
Referee: GOGOLA, Jan
Date of defence: 6-Oct-2014
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8483
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Dokumentární tvorba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03788
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
F_KP_03788_Wagner.pdf60.66 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague