DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8488

Title: Vývoj španělské klavírní hudby 19. a poč átku 20. století
Author: González Casasnovas, David
Subtitle: Development of spanish piano music in the 19th and early 20th century
Keywords: Španělsko
Keywords: klavír
Keywords: 19.-20. století
Keywords: hudební interpreti
Advisor: MALÝ, František
Referee: VLASÁKOVÁ, Alena
Date of defence: 5-Jun-2015
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8488
Academic program and line: Hudební umění/Klavír
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3863
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Magisterska Diplomova Prace.pdf1.1 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague