DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8503

Title: Hobojová skupina Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Author: Pavlíček, Lukáš
Subtitle: Oboe section of Prague Radio Symphony Orchestra
Keywords: hoboj
Keywords: hudební skupiny
Keywords: symfonické orchestry
Keywords: rozhlas
Keywords: 1926-2014
Advisor: MIHULE, Jiří
Referee: BROŽKOVÁ, Jana
Date of defence: 5-Jun-2015
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8503
Academic program and line: Hudební umění/Hoboj
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3847
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Magisterska prace-Lukas Pavlicek - Hobojova skupina Symfonic.pdf7.8 MBAdobe PDF
2_Pavlicek orBrozk.pdf149.04 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague