DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8571

Title: Ladislav Černý a Pražské kvarteto
Author: Hanousek, Tomáš
Subtitle: Ladislav Černý and the Prague Quartet
Keywords: Černý, Ladislav, 1891-1975
Keywords: život a dílo
Keywords: pedagogika
Keywords: smyčcový kvartet
Advisor: MALÝ, Lubomír
Referee: PĚRUŠKA, Jan
Date of defence: 3-Jun-2015
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8571
Academic program and line: Hudební umění/Viola
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3889
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_diplomova-prace-Hanousek.pdf2.06 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague