DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8593

Title: Participační modus v rodinném (auto)potrétu
Author: Sobotová, Pavla
Subtitle: Participatory mode in family (auto)portrait
Keywords: rozhovory (text)
Keywords: filmová teorie
Keywords: dokumentární film
Keywords: Chaun, Igor, 1963-
Keywords: Klusák, Vít, 1980-
Keywords: Bláhovec, Bohdan
Keywords: dokumentaristé
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: RŮŽIČKOVÁ, Alice
Referee: KUBICA, Petr
Date of defence: 17-Sep-2014
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8593
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Dokumentární tvorba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03789
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarska prace_sobotova.pdf314.23 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague