DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra kamery - KK / Department of Cinematography >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8608

Title: Základní principy osvětlování ve filmové tvorbě
Author: Pavelek, Tomáš
Subtitle: Light sources and their use in cinematography practice
Keywords: filmová technika
Keywords: filmová technologie
Keywords: filmová tvorba
Keywords: práce kameramana
Keywords: osvětlovací technika
Keywords: světlo ve filmu
Advisor: ŠPELDA, Josef
Referee: MACÁK, Jiří
Date of defence: 12-Sep-2014
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8608
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Kamera
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03710
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BC_TP 2.5 FINALisimmo.pdf258.01 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague