DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8625

Title: Proměny violoncella na prahu 21.století.
Author: Stehlíková, Michaela
Subtitle: Transformations of cello at the threshold of the 21st century
Keywords: violoncello
Keywords: 18.-21. století
Keywords: dějiny
Keywords: hra na violoncello
Advisor: STRAŠIL, Tomáš
Referee: ERICSSON, Mikael
Date of defence: 1-Jun-2015
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8625
Academic program and line: Hudební umění/Violoncello
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3872
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bc prace Michaela Stehlikova.pdf1.77 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague