DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8630

Title: Animátor loutkových filmů jeho existence a uplatnění ve 20. a 21. století
Author: Mrázová, Martina
Subtitle: Puppet Animator
Keywords: filmová teorie
Keywords: animovaný film
Keywords: loutkový film
Keywords: práce animátora
Keywords: filmoví animátoři
Keywords: Klos, Jan, 1941-
Keywords: Štencl, Jan, 1979-
Advisor: KLOS, Jan
Referee: Žabka, Michal
Date of defence: 3-Oct-2014
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8630
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03758
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Mrazova_Animator Loutkovych filmu.pdf4.44 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague