DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8635

Title: Otakar Ševčík - portrét houslového pedag oga
Author: Goldstein, Boris
Subtitle: Otakar Sevcik - Portrait of violin teacher
Keywords: Ševčík, Otakar, 1852-1934
Keywords: život a dílo
Keywords: pedagogika
Advisor: PĚRUŠKA, Jan
Referee: UNTERMŰLLER, Karel
Date of defence: 3-Jun-2015
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8635
Academic program and line: Hudební umění/Viola
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3890
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Otakar Sevcik - Portret housloveho pedagoga.pdf5.2 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague