DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8648

Title: Fan fiction se zaměřením na Mary Sue
Author: Kabelková, Adéla
Subtitle: Fan FIiction and the ''MARY SUE" Phenomenon
Advisor: BENDOVÁ, Helena
Referee: POZZI, Jaroslav
Date of defence: 17-Sep-2014
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8648
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Scenáristika a dramaturgie
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03755
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Kabelkova_bakalarska_prace.pdf468.03 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague