DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8696

Title: Don't Shoot! Street Photography Ethics in Terms of Law, Philosophy and Culture
Author: Yakovleva, Alexandra
Subtitle: Nefoťte
Keywords: teorie fotografie
Keywords: etické aspekty
Keywords: náboženství
Keywords: kultura
Keywords: právo
Advisor: LEDVINA, Josef
Referee: DVOŘÁK, Tomáš
Date of defence: 10-Sep-2015
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8696
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Fotografie
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03867
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DontShoot_Yakovleva.pdf561.51 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague