DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8745

Title: Tady všude žijeme
Author: Skálová, Alena
Subtitle: This Is Where We Live
Keywords: komunitní divadlo
Keywords: komunitní centra
Keywords: dramatická výchova
Keywords: divadla pro děti
Keywords: site-specific art
Advisor: MACHKOVÁ, Eva
Referee: BERGMAN, Aleš
Date of defence: 5-Jan-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8745
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3182
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_skalova.pdf407.14 kBthesis
2_skalova machk.pdf185.58 kBadvisorReview
3_Oponentsky posudek Skalova.pdf161.56 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague