DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8762

Title: Politika, aminace a komiksy
Author: Won, Sang-Eun
Subtitle: Politics, Animation and Comics
Keywords: korejská kinematografie
Keywords: filmová teorie
Keywords: animovaný film
Keywords: dětský film
Keywords: komiks
Keywords: politika
Keywords: cenzura
Keywords: ideologie
Keywords: Jižní Korea
Advisor: KUBÍČEK, Jiří
Referee: Mertová, Michaela
Date of defence: 2-Oct-2015
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8762
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03984
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_sangeunwon_diplomka-final.pdf1.93 MBthesis
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague