DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8763

Title: Zlatá Praha
Author: Litschová, Karolína
Subtitle: Golden Prague
Keywords: česká kinematografie
Keywords: dějiny filmu
Keywords: filmová teorie
Keywords: protektorát Čechy a Morava
Keywords: Praha (Česko)
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: 1939-1945
Advisor: KLIMEŠ, Ivan
Referee: MRAVCOVÁ, Marie
Date of defence: 18-Sep-2015
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8763
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Scenáristika a dramaturgie
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03928
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Litschova_bakalarska prace- Zlata Praha.pdf346.71 kBthesis
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague