DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8774

Title: Zábavná tvorba v českých televizích, s důrazem na zábavnou tvorbu veřejnoprávní televize
Author: Hirsch, Cyril
Subtitle: Entertainment programmes in Czech television with an emphasis on public television.
Keywords: Česká televize
Keywords: veřejnoprávní televize
Keywords: televizní žánry
Keywords: zábavní průmysl
Keywords: televizní tvorba
Keywords: televizní pořady
Advisor: MYSLÍK, Václav
Referee: SVOBODA, Otakar
Date of defence: 7-Oct-2015
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8774
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03914
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Cyril Hirsch_FAMU_Diplomova prace.pdf487.19 kBthesis
2_Hirsch Cyril_diplomova prace_posudek_2015.pdf156.94 kBadvisorReview
3_Hirsch Cyril_Oponentsky posudek_2015.pdf221.97 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague