DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8779

Title: Animace ve službách současného nezávislého queer filmu
Author: Hosenseidl, Radek
Subtitle: Use of Animation in Contemporary Independent Queer Film
Keywords: filmová teorie
Keywords: animovaný film
Keywords: nezávislý film
Keywords: homosexualita
Keywords: gender
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: BENDOVÁ, Helena
Referee: -,
Date of defence: 17-Sep-2015
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8779
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Scenáristika a dramaturgie
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03921
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Hosenseidl-TP-ANIMACE VE SLUZBACH SOUCASNEHO NEZAVISLEHO QUEER FILMU.pdf1.16 MBthesis
2_Posudek Hosenseidl_Bendova.pdf663.17 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague