DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8790

Title: Digitální obrazy Arabského jara
Author: Hátle, Petr
Subtitle: Digital images of the Arab Spring
Keywords: arabská kinematografie
Keywords: filmová teorie
Keywords: násilí
Keywords: dokumentární film
Keywords: amatérský film
Keywords: arabské jaro (2011-)
Keywords: váleční zpravodajové
Keywords: média
Keywords: válka
Keywords: žurnalistika
Keywords: válka a společnost
Advisor: KUBICA, Petr
Referee: ADLER, Rudolf
Date of defence: 17-Jun-2015
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8790
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Dokumentární tvorba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03981
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomka_pdf_V02.pdf833.12 kBthesis
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague