DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8962

Title: Hudba v médiích
Author: Podhola, Adam
Subtitle: Music in media
Keywords: hudba
Keywords: hudba a média
Keywords: hudební management
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 7-Jun-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8962
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 3953
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Magisterska prace - Adam Podhola.pdf507.91 kBthesis
2_Podhola-Posudek vedouciho prace.pdf311.19 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague