DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8974

Title: Skladby pro zpěv s doprovodem komorních formací s klarinetem
Author: Tauchmanová, Hana
Subtitle: Compositions for Singing with Accompaniment of Chamber Formations with the Clarinet
Keywords: hudba
Keywords: hudební tvorba
Keywords: hudební kompozice
Keywords: komorní hudba (problematika)
Keywords: vokálně instrumentální formy
Keywords: klarinet
Advisor: HLAVÁČ, Jiří
Referee: MAREŠ, Vlastimil
Date of defence: 7-Jun-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8974
Academic program and line: Hudební umění/Klarinet
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3989
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_diplomova-prace-Tauchmanova pdf..pdf1.99 MBthesis
2_Tauchmanova tridni pos.pdf217.3 kBadvisorReview
3_Tauchmannova pisem diplom prace.pdf146.71 kBrefereeReview
4_Tauchmanova_Odbposud Ven_.pdf140.18 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague