DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8980

Title: Benefiční koncerty a jejich hudební a sp olečenský přínos
Author: Dietzová, Markéta
Subtitle: The charity concerts and their musical and social benefits
Keywords: hudba
Keywords: hudební život
Keywords: hudba a společnost
Keywords: benefiční akce
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Date of defence: 7-Jun-2016
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8980
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 3960
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Dietzova Marketa Bakalarska prace 2016.pdf18.9 MBthesis
2_Dietzova- Posudek vedouciho prace.pdf177.6 kBadvisorReview
3_OP - M. Dietzova.pdf652.8 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague