DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9015

Title: Crowdfunding: Metody, možnosti a využití v českém hudebním průmyslu
Author: Prošková, Radka
Subtitle: Crowdfunding: Methods, Opportunities and Applications in the Czech Music Industry
Keywords: hudba
Keywords: hudební management
Keywords: financování
Keywords: hudební průmysl
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 7-Jun-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9015
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 3986
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Proskova_Radka_Crowdfunding_final.pdf1.81 MBthesis
2_Proskova posudek vedouciho diplomove prace.pdf262.73 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague