DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9028

Title: Management hudebních festivalů
Author: Sluková, Karla
Subtitle: Management of Music Festivals.
Keywords: hudba
Keywords: hudební management
Keywords: hudební festivaly
Advisor: BĚLOR, Roman
Referee: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Date of defence: 7-Jun-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9028
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 3985
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Management hudebnich festivalu.pdf1.51 MBthesis
2_OP . K. Slukova.pdf906.28 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague