DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9041

Title: Projekt soukromé hudební školy
Author: Švehláková, Zdeňka
Subtitle: The Private Music School Project
Keywords: hudba
Keywords: hudební pedagogika
Keywords: hudební management
Keywords: hudební školy
Keywords: soukromé podnikání
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 7-Jun-2016
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9041
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 3957
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomka PRODUKCE1.pdf274.42 kBthesis
2_Svehlakova - posudek vedouciho.pdf237.11 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague