DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9051

Title: Transformace kultury a kulturních institucí v ČR
Author: Kasík, Libor
Subtitle: TRANSFORMATION OF CULTURE AND CULTURAL INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC
Keywords: kultura
Keywords: management (obecně)
Keywords: transformace kultury
Keywords: Česká republika
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 7-Jun-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9051
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 3954
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_TRANSFORMACE KULTURY A KULTURNICH INSTITUCI V CR.pdf2.36 MBthesis
2_Kasik-Posudek vedouciho diplomove prace.pdf191.78 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague