DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení zvukové tvorby / Sound production >
Diplomové práce / Master's theses (171) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9053

Title: Problematika ozvučování prostor v oblasti nízkých frekvencí
Author: Hamouzová, Eva
Subtitle: Low frequency amplification for live sound aplication
Keywords: hudba
Keywords: hudební akustika
Keywords: zvuk
Keywords: zvuková technika
Advisor: PINKAS, Martin
Referee: GUŠTAR, Milan
Date of defence: 3-Jun-2015
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9053
Academic program and line: Hudební umění/Zvuková tvorba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3924
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses (171)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Problematika ozvucovani-prostor-v-oblasti-nizkych-frekvenci_Diplomova-prace_Eva Hamouzova.pdf11.96 MBthesis
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague