DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9068

Title: Vývoj stavby kontrabasu
Author: Špaček, Jan
Subtitle: Evolution of the structure of the double bass
Keywords: hudební nástrojářství
Keywords: hudební nástroje
Keywords: kontrabas
Keywords: dějiny jednotlivých hudebních nástrojů
Advisor: ŽALUD, Radomír
Referee: HUDEC, Jiří
Date of defence: 9-Sep-2014
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9068
Academic program and line: Hudební umění/Kontrabas
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3815
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace, Vyvoj stavby kontrabasu, Jan Spacek.pdf1 MBthesis
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague