DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení zvukové tvorby / Sound production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses (171) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9133

Title: Radio Imaging
Author: Pokorný, Jaroslav
Subtitle: Radio Imaging
Keywords: hudba
Keywords: zvuková tvorba
Keywords: rozhlas
Keywords: rozhlasové vysílání
Keywords: rozhlasová dramaturgie
Advisor: PINKAS, Martin
Referee: URBAN, Ondřej
Date of defence: 3-Jun-2015
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9133
Academic program and line: Hudební umění/Zvuková tvorba
Signature in the AMU library: H_P 4075
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses (171)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Radio Imaging_FORMAT final.pdf268.83 kBthesis
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague