DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dirigování / Department of Conducting >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9281

Title: Akira Ifukube: Sinfonia Tapkaara a jeho interpretační postoj
Author: Iwasaki, Chuhei
Subtitle: Akira Ifukube: Sinfonia Tapkaara and its interpretive stance
Keywords: hudba
Keywords: hudební interpretace
Keywords: symfonická tvorba (problematika)
Keywords: Ifukube, Akira, 1914-2006
Advisor: SVÁROVSKÝ, Leoš
Referee: KOUTNÍK, Tomáš
Date of defence: 6-Jun-2016
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9281
Academic program and line: Hudební umění/Dirigování
Signature in the AMU library: H_P 4036
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_chuhei finale2.pdf904.63 kBthesis
2_Opo IWASAKI.pdf129.93 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague