DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9297

Title: Pantomimické etudy v tvorbě Henryka Tomaszewského
Author: Svoboda, Vojtěch
Subtitle: Pantomime etudes in work of Henryk Tomaszewski
Keywords: tanec
Keywords: divadlo
Keywords: nonverbální komunikace
Keywords: pantomima
Advisor: PETIŠKOVÁ, Ladislava
Referee: HYVNAR, Jan
Date of defence: 6-Jun-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9297
Academic program and line: Taneční umění/Pantomima
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 4042
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Pantomimicke etudy v tvorbe Henryka Tomaszewskeho.pdf1.54 MBthesis
2_Odborny posudek.pdf54.02 kBadvisorReview
3_Posudek oponent pis-Svoboda.pdf43.63 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague